Vad omregleringen av spelmarknaden kommer betyda för spelarna kan vi bara försöka sia om. Olika röster har höjts – både med lovsånger och kritik för omregleringen. Vad kommer den innebära? Varför behövs den? Här redogör vi för en blandning av olika synpunkter.

Många svenskar gillar att spela casino på nätet – men vad håller egentligen på att hända inom spelbranschen? Det är stora förändringar på gång – från och med den 1a januari nästa år träder regeringens beslut om upplösandet av spelmonopolet i kraft. Och från och med detta månadsskifte är det fritt fram för spelaktörer att söka licens för sin verksamhet hos lotteriinspektionen. Men vad innebär det här egentligen? För spelbolagen, och – kanske ännu viktigare, för dig som spelare?

Det nya licenssystemet betyder – kortfattat – att både utländska och inhemska aktörer ska få möjlighet att bedriva spelverksamhet i Sverige. Men att dessa då behöver ansöka om en licens från Lotteriinspektion. Med andra ord försvinner Svenska spels monopol på spel om pengar i Sverige.

Varför behövs det nya licenssystemet för onlinecasinon?

Regeringens motivation bakom det nya är att föra tillbaka spelandet om pengar under Lotteriinspektions ansvarsparaply. Med det nuvarande systemet, eller snarare icke-systemet med totalförbud, har inte Lotteriinspektionen något inflytande över de utländska spelaktörerna. De hoppas att det nya systemet ska innebära höjd kvalitet och säkerhet för kunderna – som då ska få det lättare att skilja mellan legitima och illegitima aktörer på spelmarknaden. Samt att mer ansvarstagande former av marknadsföring kommer premieras över lockerbjudanden. En tanke som även de större spelbolagen instämmer i, och de ser försiktigt positivt på vad det nya systemet kan få för konsekvenser. Men de oroar sig samtidigt över en skev konkurrens mellan de skattebefriade statliga aktörerna och andra spelbolag.

Men Svenska spel har redan behövt anpassa sig till hur svenskarnas nya medievanor format deras preferenser då det gäller spelande. Människor i Sverige, och i andra delar av världen, spelar i allt högre grad på nätet. Och anpassningar verkar ha fått önskat resultat: Svenska spel har kunnat rapportera stadiga ökningar i spelet genom deras mobila tjänster.

Vill du läsa mer om det nya licenssystemet kan du göra det på Lotteriinspektionens hemsida.