Nu har regeringen tillsatt en utredning som kommer utreda hur ett licenssystem kan införas på den svenska spelmarknaden. Senast om ett år ska man lämna in ett förslag på hur detta ska bli möjligt och vilka åtgärder som ska vidtas.

967473-the-inspector

Det har länge varit tal om att luckra upp det spelmonopol som finns i Sverige och tillåta fler aktörer på den svenska spelmarknaden. Det blev lite mer brådskande när EU faktiskt stämde Sverige för att vi har ett spelsystem som inte är tillåtet. Det kan man läsa mer om här. Men även om EU gick in och sa att något måste göras, hände ingenting – till nu. Nu har nämligen regeringen bestämt sig för att tillsätta en utredning som ska ta fram ett förslag på en helt ny spelreglering i Sverige.

Förslag om ett år

På Folkhälsomyndighetens hemsida kan man läsa att det nu tagits beslut om direktiv för en statlig utredning. Man ska se hur den svenska spelmarknaden kan omregleras och hur man kan lätta upp på det svenska spelmonopolet. Den 31 mars nästa år ska utredarna ha lämnat förslag på hur man kan införa ett licenssystem på den svenska spelmarknaden. Syftet med utredningen är även att minska de negativa konsekvenser som kan uppkomma med spel. Att Sverige kommer få ett licenssystem på spelmarknaden innebär bland annat att utländska spelbolag som i dag är oreglerade på marknaden kommer kunna söka tillstånd i Sverige för att tillhandahålla spel.

Höja konsumentskyddet

En ny spelreglering ska dessutom beakta de folkhälsopolitiska mål som finns. Detta innebär bland annat att minska skadeverkningar som överdrivet spelande kan ha. Konsumentskyddet ska även höjas, vilket kommer att ställa krav på marknadsföringen av spel. Utredningen kommer slutligen att analysera statens roll på den nya liberaliserade spelmarknaden, ta hänsyn till den teknologiska och marknadsmässiga utvecklingen samt följa de riktlinjer som EU har.