sveriges-riksdagRegeringen har tagit fram ett förslag kring att likställa spelmissbruk med andra missbruk, detta för att spelmissbrukare ska kunna få bättre och rätt typ av hjälp. Genom en eventuell lagändring kan kommunerna komma att få mer ansvar i framtiden. 

I tidigare inlägg skrevs det om att unga män blir spelmissbrukare i större uträckning, jämfört med andra i samhället. Nu träder regeringen fram med ett förslag kring hur man ska göra behandling och hjälp för spelmissbruk bättre – genom att likställa spelmissbruk med andra missbruksformer.

Kommunerna har idag inget särskilt ansvar

Tanken är att kommunerna ska få ett tydligare ansvar i frågan om spelmissbruk. De som är spelmissbrukare hamnar ofta i svåra problem och har svårt att ta sig ur missbruket, något som regeringen vill ändra på. Bättre förutsättningar, vård och hjälp för att ta sig ur spelmissbruk skulle kunna bli bättre genom att spelmissbruk ses på samma sätt som andra typer av missbruk, skriver Dagens Nyheter.

”I dag har kommunerna inte något särskilt ansvar för att förebygga och motverka spelmissbruk. Det bör det bli ändring på, enligt det förslag som lämnas till riksdagen.”

Samlad lagstiftning kan vara lösningen

Folkhälsominister Gabriel Wikström tror att en samlad lagstiftning för spelmissbruk i samhället kan vara en bra lösning på problemet. Samtidigt menar han på att kommunerna behöver ett tydligare ansvar i frågan där deras socialnämnder enligt lag ska förebygga och motverka spelmissbruk, detta eftersom spelmissbruk är ett utbrett och fortsatt stort problem som inte har några särskilda åtgärder som det ser ut idag. Planen är att lagen ska börja gälla från och med näst nästa årsskifte, alltså den 1 januari 2018 och Wikström tror inte att förslaget kommer få så mycket motröster i riksdagen.